Profil zadavatele: Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

  • Název: Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
  • IČO: 72545950
  • Adresa:
    Smetanovo náměstí 31
    58001 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muhb.cz/profile_display_303.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-044952

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení