Profil zadavatele: Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

  • Název: Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod
  • IČO: 75015196
  • Adresa:
    Příčná 191
    58001 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muhb.cz/profile_display_301.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 236998

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Konvektomaty pro ŠJ MŠ Korálky Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2023 30.03.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016