Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884
  • IČO: 70910995
  • Adresa:
    Konečná 1884
    58001 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muhb.cz/profile_display_296.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborné učebny Základní školy Konečná – vnitřní vybavení
nadlimitní Hodnocení 02.04.2024 10.05.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016