Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům Reynkova ul. č.p.2577, Havlíčkův Brod – výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 20.12.2021 08:00
Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 15.12.2021 08:00
ZŠ Wolkerova - stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2021 07.12.2021 08:00
Revitalizace veřejného prostranství Masarykova - Pražská – DUR
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 30.11.2021 08:00
Rekonstrukce mostů Havlíčkův Brod – projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 29.11.2021 08:00
Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 25.11.2021 08:00
Bytový dům Reynkova ul. č.p.2614, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 24.11.2021 08:00
Demolice objektu čp. 2583, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 27.10.2021 08:00
Úprava veřejného prostoru s altánem, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 26.10.2021 08:00
Oprava exteriérových schodišť, Na Spravedlnosti č.p. 3207 až 3212, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 25.10.2021 08:00
Úprava pozemku parc.č. 1813/1 k.ú. Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 13.10.2021 08:00
Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod – II. etapa
podlimitní Zadáno 04.10.2021 20.10.2021 08:00
Úpravy veřejného prostoru KODUS, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.09.2021 07.10.2021 08:00
Stezka k židovskému hřbitovu p.č. 900/15, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 30.09.2021 08:00
Oprava komunikace, Vlkovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 22.09.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››