Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střešního pláště čp.18,Jilemník,Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2015 22.10.2015 08:00
Veřejné osvětlení v ul. Máchova, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015 30.09.2015 08:00
Rekonstrukce výtahu v MBD č.p.1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 25.09.2015 08:00
Poštovní schránky pro bytové domy čp.1857, 1859, 1860
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015 14.09.2015 10:00
Výměna oken v budově čp. 3298, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015 18.09.2015 08:00
Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace Termesivy, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 07.09.2015 09:00
Nasvětlení přechodů pro chodce na světelné křižovatce ul. Masarykova – ul. U Cihláře, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015 04.09.2015 09:00
Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015 01.09.2015 08:00
Oprava cyklostezky v parku u ZS, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015 01.09.2015 08:00
Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614
podlimitní Zadáno 08.08.2015 26.08.2015 09:00
Opravy povrchů pravostranného chodníku podél I/38 ul. Masarykova, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 21.08.2015 08:00
Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka židlí
podlimitní Zadáno 21.07.2015 13.08.2015 09:00
Rekonstrukce komunikace ul. Slavíčkova, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 03.08.2015 10:00
Štáflova chalupa – stavební úpravy parteru, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 03.08.2015 10:00
Oprava chodníku ul. Humpolecká, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2015 31.07.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016