Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce páteřních rozvodů TZB bytového domu čp. 2798-2800, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2015 16.03.2015 10:00
Rekonstrukce zdravotní techniky – bytový dům, Žižkov II, čp. 1200-1202, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2015 16.03.2015 10:00
MOST HB-4021, most přes náhon v Perknově, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2015 16.02.2015 09:00
Oprava komunikace Občiny – Poděbaby, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 16.02.2015 09:00
Veřejné osvětlení Květnov – 3. Etapa, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2015 10.02.2015 08:00
Zeleň do Havlíčkova Brodu
nadlimitní Zadáno 14.01.2015 17.03.2015 10:00
Lávka přes Cihlářský potok pod letním koupalištěm, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2015 29.01.2015 08:00
Most přes Cihlářský potok pod rybníkem Cihlář, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2015 29.01.2015 08:00
Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2014 19.02.2014 09:00
Dodávka kancelářských počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2014 11.02.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 20 21 22 23 24