Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění přístavby objektu čp.2005, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 08.04.2016 07:30
Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 29.03.2016 07:30
Evakuační osobní výtah DPS NA VÝŠINĚ 3241, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 24.03.2016 08:00
Plynofikace kulturního domu Mírovka, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 18.03.2016 13:00
Oprava dvou bašt městského opevnění v Havlíčkově Brodě: bašty Na Valech parc.č.235 a Štáflovy bašty parc.č. 263 k.ú. Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 17.03.2016 08:00
Oprava fasády domu čp. 3272 – 3273, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016 24.02.2016 08:00
Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3.etapa, DOKONČENÍ
podlimitní Zadáno 05.02.2016 29.02.2016 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení Havlíčkův Brod – Žižkov, ulice Želivského
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2016 18.02.2016 08:00
Opravy rybníků na území města Havlíčkův Brod – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 09.02.2016 08:00
Rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 08.02.2016 08:00
Víceúčelové hřiště Horní Papšíkov – SO 102 sjezd
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015 18.01.2016 16:00
Plynofikace 4 RD, ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 05.01.2016 08:00
Rekonstrukce školní jídelny Prokopa Holého 3292, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 04.12.2015 08:00
Malířské a natěračské práce, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 29.10.2015 08:00
Oprava chodníku ul. Husova, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2015 26.10.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016