Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce komunikace ul. Na Valech, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 23.06.2016 08:00
Odvodnění území pod mostem ČD Pohledští Dvořáci, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 06.06.2016 08:00
Větrání sálu loutkového divadla AZ centrum Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 03.06.2016 08:00
VO park Budoucnost Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 03.06.2016 08:00
Oprava sportoviště pro skok daleký na pozemku parc. č. 180/4 Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 02.06.2016 08:00
Oprava vnitřních komunikací v MŠ Zahradnického č.p. 2864, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 02.06.2016 08:00
Rekonstrukce školní jídelny Prokopa Holého 3292, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 27.05.2016 08:00
Stavební úpravy a změna užívání části objektu ZS v Havlíčkově Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 12.05.2016 08:00
ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod, rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 11.05.2016 08:00
Rozšíření městského kamerového systému – Havlíčkův Brod 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 06.05.2016 08:00
Nástavba domova pro seniory pro zřízení domova se zvláštním režimem Reynkova 3643, Havlíčkův Brod – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 29.04.2016 08:00
Sociální zázemí pro učitele ZUŠ Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 29.04.2016 08:00
Opravy komunikací na území města Havlíčkův Brod – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 29.04.2016 08:00
HŘIŠTĚ U ZŠ V SADECH HAVLÍČKŮV BROD, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 22.04.2016 10:00
Rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul. Štáflova, I. Etapa, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 30.03.2016 15.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016