Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava místní komunikace na pozemku par.č.2467, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 10.01.2017 08:00
Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích
podlimitní Zrušeno 31.10.2016 18.11.2016 10:30
Dodávka elektrického konvektomatu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2016 31.10.2016 10:00
Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
podlimitní Zadáno 30.09.2016 18.10.2016 12:00
Oprava parkovacích míst před kulturním domem ve Šmolovech
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 17.10.2016 08:00
Rozšíření venkovního osvětlení softbalového hřiště – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 10.10.2016 08:00
Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod
podlimitní Zrušeno 16.09.2016 03.10.2016 10:00
Dodávka osobního automobilu typu KOMBI
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 30.09.2016 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Strojírenská 1.etapa, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 05.09.2016 08:00
TZB - klimatizace, Pražská 2954, Havlíčkovo nám 57, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 05.09.2016 08:00
Parkoviště na pozemku 752/34, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 05.09.2016 08:00
ZŠ Konečná-oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 06.09.2016 08:00
Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 23.07.2016 17.08.2016 09:00
Rybník Občiny na pozemku p.č.243/1 v k.ú.Poděbaby
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2016 15.08.2016 08:00
Rekonstrukce střešního pláště v MŠ Zahradnického čp. 2867, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 07.07.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016