Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod – rekonstrukce elektroinstalace – 3.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 22.05.2017 08:00
ZUŠ Havlíčkův Brod – koncertní sál, vytvoření nahrávacího studia
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 25.05.2017 08:00
Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 18.05.2017 08:00
Stavební úpravy tělocvičny, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 16.05.2017 08:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení Havlíčkův Brod – Žižkov, ul. Trocnovská
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 25.04.2017 08:00
REKONSTRUKCE WC ŠKOLNÍ JÍDELNY, Prokopa Holého 3292, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 25.04.2017 08:00
Oprava vnější omítky Staré radnice Havlíčkův Brod – severní a západní strana
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2017 31.03.2017 08:00
Oprava příjezdové komunikace a oplocení, ul. Za Klášterem, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 03.04.2017 10:00
III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2
podlimitní Zadáno 14.03.2017 26.05.2017 09:00
Rekonstrukce komunikace ul. Konečná, parkovací plochy ul. U Školy, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 13.03.2017 30.03.2017 08:00
Bytový dům U Panských čp. 75 – oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2017 29.03.2017 08:00
Podzemní separační stání, zpevněná plocha, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2017 23.03.2017 08:00
Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova – CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000803
podlimitní Zadáno 27.02.2017 16.03.2017 08:00
B. j. 10 PB – KODUS Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 21.02.2017 22.03.2017 13:00
Ztvárnění památníku na novém hřbitově v Havlíčkově Brodě - veřejná výtvarná soutěž
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 18.04.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016