Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodovod Jilemník, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 20.09.2017 09.10.2017 08:00
Zahrada smyslového vnímání - fontána
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 05.10.2017 08:00
Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 18.09.2017 06.10.2017 09:30
Revitalizace parku Budoucnost, odborné ošetření a revitalizace stromů
podlimitní Zadáno 18.09.2017 09.10.2017 07:30
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod, reg.č. CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001435
nadlimitní Zadáno 31.08.2017 10.10.2017 09:00
Parkoviště ul. Havířská, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2017 15.09.2017 08:00
Oprava fasády Knapovy vily MŠ Nad Tratí, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2017 14.09.2017 08:00
Rozšíření městského kamerového systému – Havlíčkův Brod 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2017 14.09.2017 08:00
Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017 30.08.2017 08:00
Rekonstrukce přízemí Knapovy vily MŠ Nad Tratí, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 22.08.2017 08:00
Rekonstrukce střešního pláště v zařízení SPMP – Úsvit, č.p. 909, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 22.08.2017 08:00
Veřejné osvětlení Havlíčkův Brod, ulice Chelčického
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2017 02.08.2017 08:00
Elektroinstalace vyhřívání okapů na budově staré radnice Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 04.07.2017 08:00
ZŠ Štáflova – oprava fasády, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 03.07.2017 08:00
Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod – nové vyhlášení
podlimitní Zadáno 06.06.2017 10.07.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016