Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 15.10.2018 31.10.2018 08:00
Rekonstrukce MK Občinská, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 24.09.2018 12.10.2018 09:00
Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005 – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 26.09.2018 08:00
Studie protierozních opatření
podlimitní Zadáno 10.09.2018 26.09.2018 09:00
Separační stání 2018, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 03.09.2018 08:00
Zázemí hřbitova na parc.č. 7622, k.ú. Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 03.09.2018 08:00
Oprava komunikací v místních částech Květnov a Poděbaby, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 16.08.2018 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 14.08.2018 08:00
Oprava komunikace ul. U Topíren a Na Poříčí, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2018 13.08.2018 08:00
Oprava schodiště školní jídelny Prokopa Holého 3292, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2018 23.07.2018 08:00
Atletický areál Na Losích – sportovní vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2018 26.07.2018 08:00
Protipovodňová opatření pro město Havlíčkův Brod - LVS
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 24.07.2018 12:00
Parkurové hřiště, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 12.07.2018 08:00
Rekonstrukce komunikace a vodovodu ul. Štáflova – II. etapa, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 24.07.2018 08:00
Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 25.06.2018 13.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016