Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy bytového domu č.p.807, ul.Žižkova, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 20.03.2019 08:00
Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 05.03.2019 08:00
Výměna podlahové krytiny, MěÚ V Rámech 1855
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 13.03.2019 08:00
Pokladna - změna dispozice, V Rámech 1855, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 13.03.2019 08:00
Veřejné osvětlení v ulici Sv. Jána, Havlíčkův Brod – 3.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 12.03.2019 08:00
Dům s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod – elektrická požární signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 11.03.2019 09:00
ZUŠ Havlíčkův Brod – učebna 1.12
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 25.02.2019 08:00
Rekonstrukce terasy v MŠ Na Svahu č.p. 3049, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 21.02.2019 08:00
Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 13.11.2018 09:00
Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě
nadlimitní Zadáno 02.11.2018 17.01.2019 10:00
Malířské a natěračské práce 2019, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2018 19.11.2018 08:00
Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 15.10.2018 31.10.2018 08:00
Rekonstrukce MK Občinská, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 24.09.2018 12.10.2018 09:00
Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005 – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 26.09.2018 08:00
Studie protierozních opatření
podlimitní Zadáno 10.09.2018 26.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016