Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava oplocení MŠ Zahradnického, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 01.07.2019 08:00
ZŠ V Sadech – stavební úpravy sociálního zázemí u šatny staré tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 18.06.2019 08:00
Oprava chodníku - MŠ Žižkov 1352, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 04.06.2019 08:00
Zbožice – oprava veřejných cest
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 03.06.2019 08:00
Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků
podlimitní Zadáno 07.05.2019 24.05.2019 07:00
Venkovní elektronická úřední deska Města Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 20.05.2019 09:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro personál MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 14.05.2019 08:00
Obytná zóna Na Nebi – DUR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 25.04.2019 08:00
Oprava zpevněné plochy u čp. 310, 311
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 18.04.2019 08:00
Rekonstrukce krovu a střechy Rychty na Havlíčkově náměstí č.p. 57
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 17.04.2019 08:00
Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 25.03.2019 10.04.2019 08:00
Oprava komunikace v Mendlově Vsi
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019 04.04.2019 08:00
Oprava místní komunikace v Květnově a v Poděbabech
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 01.04.2019 08:00
ZŠ Konečná - oprava nádvoří školy před vstupem do šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 03.04.2019 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky ve 2 NP v ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 27.03.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016