Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
nadlimitní Zadáno 06.05.2020 22.06.2020 08:00
Návrh liniové výsadby v k. ú. Havlíčkův Brod, Návrh liniové výsadby v k. ú. Perknov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2020 15.05.2020 08:00
Úsekové měření, ORP Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.04.2020 15.05.2020 08:00
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova
podlimitní Zadáno 22.04.2020 12.05.2020 08:00
Veřejné osvětlení ulice Pod Letištěm, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 17.04.2020 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod v období od 1.1.2021 do 31.12.2022
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 28.04.2020 11:00
Denní stacionář Na Výšině, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 25.03.2020 08:00
Oprava asfaltové plochy a chodníku ZŠ Konečná
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 19.03.2020 08:00
Most přes Sázavu u RICO – dopravně inženýrská opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 17.02.2020 08:00
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
nadlimitní Zrušeno 05.02.2020 09.03.2020 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 19.02.2020 08:00
Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 03.02.2020 21.02.2020 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky v 1. NP ZŠ Štáflova
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 18.02.2020 08:00
Stavební úpravy suterénu MŠ Nad Tratí, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 17.02.2020 08:00
Stavební úpravy místní komunikace ulice Jahodova, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 29.01.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016