Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova - IT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 24.08.2020 08:00
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova - nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2020 12.08.2020 08:00
Parkoviště u Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě
podlimitní Zadáno 13.07.2020 29.07.2020 08:00
Denní stacionář Na Výšině, Havlíčkův Brod - gastrotechnologie
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 13.07.2020 08:00
Skatepark Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 22.06.2020 09.07.2020 08:00
Výměna střešní krytiny nad I. NP, V Rámech 1855, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 24.06.2020 08:00
Úsekové měření rychlosti, ORP Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 01.06.2020 17.06.2020 08:00
Oprava vnitřní kanalizace ZŠ V Sadech – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 02.06.2020 08:00
Oprava hřiště Šmolovy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 26.05.2020 08:00
Oprava komunikace Pobřežní
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 20.05.2020 08:00
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
nadlimitní Zadáno 06.05.2020 22.06.2020 08:00
Návrh liniové výsadby v k. ú. Havlíčkův Brod, Návrh liniové výsadby v k. ú. Perknov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2020 15.05.2020 08:00
Úsekové měření, ORP Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.04.2020 15.05.2020 08:00
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova
podlimitní Zadáno 22.04.2020 12.05.2020 08:00
Veřejné osvětlení ulice Pod Letištěm, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 17.04.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016