Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce lesní cesty v lokalitě Ronovec v katastrálním území Kojetín u Havlíčkova Brodu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 08.07.2024 08:00
Stavební úpravy komunikace Havířská včetně stezky pro pěší a cyklisty – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 04.07.2024 08:00
Jídelna a výdejna stravy Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 03.07.2024 08:00
Zpevněná plocha pro kontejnerová stání ev.č. 22 Trčkova ul., Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 27.06.2024 08:00
Veřejné osvětlení Lidická, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 24.06.2024 08:00
Prodloužení splaškové kanalizace, Novotnův Dvůr
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 24.06.2024 08:00
II/150, autobusové zastávky Ledečská, Havlíčkův Brod
podlimitní Hodnocení 30.05.2024 17.06.2024 08:00
Stezka jihovýchodní obchvat - Herlify
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2024 06.06.2024 08:00
Cyklotrasa „Klanečná-Veselice-Horní Papšíkov-Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2024 30.05.2024 08:00
Rekonstrukce MVN na pozemku p.č.909 v k.ú. Mírovka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2024 29.05.2024 08:00
Rekonstrukce MVN p.č.17 v k.ú. Poděbaby
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2024 28.05.2024 08:00
Chodník na pozemcích parc .č. 632/3 a 632/17, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2024 27.05.2024 08:00
Místo pro přecházení, chodník v křižovatce ulic U rybníčku, Rozkošská, Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2024 27.05.2024 08:00
Kanalizace podél Cihlářského potoka Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2024 09.05.2024 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod od 1.1.2025 do 31.12.2025
nadlimitní Vyhodnoceno 18.04.2024 11.06.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››