Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Most HB-X09 přes Břevnický potok
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem je rekonstrukce mostního objektu. Stávající most bude přes vodné tok Břevnického potoka demolován a nahrazen novým. Nový most bude monolitický železobetonový, s rámovými s náběhy, s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, v přímé a s konstantním podélným sklonem, kolmý, směrově nerozdělený. Délka mostu 19,60 m, rozpětí 10 m.
Místo plnění: Havlíčkův Brod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)
Kontakt: Josef Beneš
e-mail: jbenes@muhb.cz
tel: +420 569497130
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.12.2022 08:00
Datum zahájení: 21.11.2022 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: