Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem je rekonstrukce veřejného prostranství a to zejména místní komunikace ulice Havlíčkova o délce úseku cca 463m. V zájmovém prostoru bude provedena rekonstrukce všech stávajících zpevněných ploch (komunikace, chodníky, vjezdy). Dojde k vybudování nových parkovacích ploch nových chodníků a vjezdů. V zájmovém prostoru bude také provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové úpravy a vybudování nové dešťové kanalizace s retenčním prostorem – zemní tůní s vodní plochou cca 100 m2. Komunikace budou asfaltobetonové, chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)
Kontakt: Josef Beneš
e-mail: jbenes@muhb.cz
tel: +420 569497130
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.06.2022 08:00
Datum zahájení: 30.05.2022 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: