Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sadové úpravy parkoviště u Krajské knihovny
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem je výsadba stromů, okrasných trav a trvalek a nového trávníku. Nové výsadby stromů jsou navržené po obvodu plochy určené na výstavbu parkovacích stání. Z listnatých stromů je navržený vysázet např.: javor babyka Acer campestre, okrasné jabloně Malus ´Evereste´, vícekmen muchovníku Amelanchier lamarckii. Na ostrůvky mezi parkovací stání se vysází okrasná tráva Festuca mairei, která se doplní fialově kvetoucí trvalkou – šuškandou Liatris spicata a sporýšem argentinským Verbena bonariensis.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)
Kontakt: Josef Beneš
e-mail: jbenes@muhb.cz
tel: +420 569497130
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.02.2021 08:00
Datum zahájení: 26.01.2021 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: