Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vodovod Občiny
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem je výstavba vodovodního řadu a vodovodního přivaděče včetně armaturní šachty v místní části Občiny. Přivaděč má délku cca 213 m, vodovodní řad cca 672 m. Armaturní šachta monolitická betonová s armaturou včetně UV lampy.
Jedná se o zakázku dělenou na dvě části (přivaděč, vodovodní řad) přičemž každý z dodavatelů musí podat nabídku na obě části. Pokud tak neučiní, bude za zadávacího řízení vyloučen.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)
Kontakt: Josef Beneš
e-mail: jbenes@muhb.cz
tel: +420 569497130
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.01.2020 08:00
Datum zahájení: 10.01.2020 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: