Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/150 v intravilánu města Havlíčkův Brod, ul. Dolní a Žižkova v délce cca 300 m. Součástí této stavby je také rekonstrukce mostu ev. č. 4035 na ulici Žižkova, který převádí Cihlářský potok pod silnicí II/150. V rámci stavby dojde k přeložkám NTL a STL plynovodů na ul. Dolní a Žižkova. ZADAVATELEM SPOLEČNÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ JE KRAJ VYSOČINA A VEŠKERÉ INFORMACE K TÉTO ZAKÁZCE JSOU NA JEHO PROFILU ZADAVATELE - https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_6964.html
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Kraj Vysočina
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 05.08.2019 10:00
Datum zahájení: 03.07.2019 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: