Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - změna v kontaktních osobáchZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: V rámci projektu bude zpracována riziková analýza starých ekologických zátěží. Předmětem průzkumných prací a následně pak analýzy rizik je černá skládka, která se začala údajně tvořit zavážením děr po bombardování americkými vojsky na poli nedaleko rybníka Hajdovec na severu Havlíčkova Brodu. Jedná se o nepovolenou skládku odpadu, mezi který lze zařadit komunální odpad, ale dle pamětníků se sem vyvážely také sudy s neznámým obsahem a možná i těžká technika. Terén má sklon k východu a při deštích dochází ke splachu půdy do 2 retenčních nádrží, které byly nedávno revitalizovány. Tyto nádrže ústí do potoka Cihlář, který se v Havlíčkově Brodě vlévá do Sázavy. V blízkosti skládky se nachází malý pramen.
Druhou lokalitou jsou kalová pole, na která se vozily odpady z průmyslové výroby bývalého státního podniku Zetor. Kalová pole leží přibližně 150 m výrobních hal, kde se vyráběly součástky a náhradní díly pro traktory. Kalová pole jsou obehnána plotem, nicméně jsou přes děravé pletivo volně přístupná. Nachází se v těsné blízkosti obytné zástavby a městského parku a městských sportovišť. Přesná plocha kalových polí není známa, stejně tak jejich hloubka a vnitřní stavba. Odpady na kalová pole byly vyváženy za trvání výroby bývalého podniku Zetor, která končila v 90. letech.
Cílem projektovaných prací na lokalitě Cihlář je zjistit hloubku a plochu navezených odpadů, tektoniku oblasti a migrační cesty případné kontaminace. Na lokalitě Zetor bude cílem zjistit hloubku navezených kalů, plochu kalového pole a případnou migraci kontaminace do řeky Sázavy.
Výsledkem průzkumných prací a následné analýzy rizik by mělo být prozkoumání těchto dvou oblastí z hlediska rizikovosti pro obyvatelstvo i ekosystémy, které jsou ohroženy především u lokality skládky „Cihlář“. Kalová pole představují riziko pro obyvatelstvo, jelikož se nacházejí v blízkosti obytné a rekreační zóny města, včetně blízkosti městského sportoviště. Obě lokality jsou volně přístupné. Po zhodnocení výsledků průzkumu a případě potvrzení kontaminace by byla navržena nápravná opatření, která by zlepšila stav lokalit.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Obálka s nabídkou bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v hodinách pro veřejnost) na podatelnu zadavatele – Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2
Kontakt: Ing. Marta Gerthnerová, vedoucí odboru životního prostředí
+420 569 497 200
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát
+420 732 837 223, verejnezakazky@sklegal.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 03.10.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 16.09.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: