Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci stávajícího sociální zařízení v budově základní školy Nuselská. V rámci rekonstrukce dojde k bouracím pracem, změně dispozice, výměně zařizovacích předmětů, otopných těles, rekonstrukci zdravotechniky a elektroinstalace a provedení nové vzduchotechniky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08. 02. 2016 08:00
Počátek běhu lhůt: 19. 01. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: