Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přechod pro chodce ulice Havlíčkova, Havlíčkův Brod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem je výstavba přechodu pro chodce a navazující chodníkové plochy včetně nasvětlení v ulici Havlíčkova. Přechod pro chodce je v šíři 3 m a v délce 7 m. Navazující chodníky jsou ze zámkové dlažby proměnné šíře (min. 2 m). Součástí je provedení tří vpustí včetně napojení a obrusné vrstvy komunikace (cca 50 m2). Pro nasvětlení přechodu a přilehlých ploch budou osazeny dva stožáry veřejného osvětlení se svítidly.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19. 03. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 03. 03. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: