Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Chodník Svatý Kříž, Havlíčkův Brod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o výstavbu chodníku podél silnice III.třídy a opravu části komunikace silnice III/34813 v místní části Havlíčkova Brodu Svatý Kříž. Chodník bude proveden ze zámkové betonové vibrolisované dlažby 60 mm, v místě vjezdů 80 mm. Součástí stavby je také úprava autobusové zastávky a veřejné osvětlení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19. 03. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 24. 02. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: