Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce páteřních rozvodů TZB bytového domu čp. 2798-2800, Havlíčkův Brod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstruovány budou rozvody TZB v šestipodlažním bytovém domě č. p. 2798-2800 v Havlíčkově Brodě. Dům je dělen do třech sekcí se samostatnými vchody. V 1. NP se nachází v každé sekci 2 byty, technické zázemí a společné prostory. Ve 2. - 5. NP jsou vždy tři byty. 6. NP je pouze nad částí půdorysu a nachází se zde prádelny a sušárny.
V rámci stavebních úprav bude v rozsahu dle projektové dokumentace vyměněno splaškové i připojovací kanalizační potrubí, potrubí vnitřního plynovodu a ležaté potrubí užitkové vody. Rekonstrukce ležatého rozvodu vody se týká studené vody, teplé vody, cirkulace a potrubí připojující hydranty.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16. 03. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 20. 02. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: