Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejné osvětlení v ulici Sv. Jána, Havlíčkův Brod – 3.etapa
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 12.03.2019 08:00
Dům s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod – elektrická požární signalizace
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 11.03.2019 09:00
ZUŠ Havlíčkův Brod – učebna 1.12
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 25.02.2019 08:00
Rekonstrukce terasy v MŠ Na Svahu č.p. 3049, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 21.02.2019 08:00
Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 13.11.2018 09:00
Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Zadáno 02.11.2018 17.01.2019 10:00
Malířské a natěračské práce 2019, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2018 19.11.2018 08:00
Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 15.10.2018 31.10.2018 08:00
Rekonstrukce MK Občinská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 24.09.2018 12.10.2018 09:00
Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005 – projektová dokumentace
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 26.09.2018 08:00
Studie protierozních opatření
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 10.09.2018 26.09.2018 09:00
Separační stání 2018, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 03.09.2018 08:00
Zázemí hřbitova na parc.č. 7622, k.ú. Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 03.09.2018 08:00
Oprava komunikací v místních částech Květnov a Poděbaby, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 16.08.2018 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 14.08.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016