Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Venkovní elektronická úřední deska Města Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 20.05.2019 09:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro personál MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 14.05.2019 08:00
Obytná zóna Na Nebi – DUR
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 25.04.2019 08:00
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod od 01.11.2019 do 31.10.2021
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Zadáno 08.04.2019 04.06.2019 11:00
Oprava zpevněné plochy u čp. 310, 311
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 18.04.2019 08:00
Rekonstrukce krovu a střechy Rychty na Havlíčkově náměstí č.p. 57
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 17.04.2019 08:00
Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 25.03.2019 10.04.2019 08:00
Oprava komunikace v Mendlově Vsi
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019 04.04.2019 08:00
Oprava místní komunikace v Květnově a v Poděbabech
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 01.04.2019 08:00
ZŠ Konečná - oprava nádvoří školy před vstupem do šaten
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 03.04.2019 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky ve 2 NP v ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 27.03.2019 08:00
Stavební úpravy bytového domu č.p.807, ul.Žižkova, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 20.03.2019 08:00
Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná – projektová dokumentace
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 05.03.2019 08:00
Výměna podlahové krytiny, MěÚ V Rámech 1855
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 13.03.2019 08:00
Pokladna - změna dispozice, V Rámech 1855, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 13.03.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016