Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklotrasa „Klanečná-Veselice-Horní Papšíkov-Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 29.05.2024 08:00
Rekonstrukce MVN na pozemku p.č.909 v k.ú. Mírovka
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 29.05.2024 08:00
Rekonstrukce MVN p.č.17 v k.ú. Poděbaby
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2024 28.05.2024 08:00
Chodník na pozemcích parc .č. 632/3 a 632/17, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 27.05.2024 08:00
Místo pro přecházení, chodník v křižovatce ulic U rybníčku, Rozkošská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 27.05.2024 08:00
Kanalizace podél Cihlářského potoka Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2024 09.05.2024 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod od 1.1.2025 do 31.12.2025
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 11.06.2024 11:00
Měšťanský dům Havlíčkovo nám. 19 – obnova nátěrů výplní a oprava střešní krytiny
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2024 07.05.2024 08:00
SADOVÉ ÚPRAVY ULICE HAVLÍČKOVA – OZ ROZKOŠ, HAVLÍČKŮV BROD
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2024 06.05.2024 08:00
Oprava vodovodu – 1.etapa – HAVARIJNÍ STAV, ZŠ Wolkerova
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2024 02.05.2024 08:00
Krytý bazén - Opatření v rámci prevence kolizí ptáků
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2024 22.04.2024 08:00
Odborné učebny Základní školy Konečná – vnitřní vybavení
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884
nadlimitní Hodnocení 02.04.2024 10.05.2024 08:00
Koncesní řízení na zajištění provozu jednotné kanalizace v místních částech města Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Prokazování kvalifikace 27.03.2024 06.05.2024 16:00
Fotovoltaická elektrárna MÚ V Rámech – město Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 11.03.2024 27.03.2024 08:00
Fotovoltaická elektrárna, ZŠ Wolkerova
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2024 22.03.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››