Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova květnatých luk, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2021 10.11.2021 08:00
Demolice objektu čp. 2583, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2021 27.10.2021 08:00
Úprava veřejného prostoru s altánem, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2021 26.10.2021 08:00
Oprava exteriérových schodišť, Na Spravedlnosti č.p. 3207 až 3212, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2021 25.10.2021 08:00
Úprava pozemku parc.č. 1813/1 k.ú. Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 13.10.2021 08:00
Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod – II. etapa
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Vyhodnoceno 04.10.2021 20.10.2021 08:00
Úpravy veřejného prostoru KODUS, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.09.2021 07.10.2021 08:00
Stezka k židovskému hřbitovu p.č. 900/15, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 30.09.2021 08:00
Oprava komunikace, Vlkovsko
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 22.09.2021 08:00
Výměna střešní krytiny nad II. NP – hlavní budova + zasedací místnost, V Rámech 1855, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 26.08.2021 08:00
Vodovod Občiny, Veřejné osvětlení Občiny, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 09.08.2021 27.08.2021 08:00
Stavební úpravy místní komunikace Kyjovská, přeložka kanalizace, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 28.07.2021 13.08.2021 10:00
Úsekové měření I/38 Svatý Kříž, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 27.07.2021 08:00
Oprava části chodníku ulice Beckovského, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 21.07.2021 08:00
Oprava části chodníku ulice Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 21.07.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››