Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy hygienického zázemí pro chlapce v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 22.04.2021 08:00
Pumptrack, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 20.04.2021 08:00
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.11.2021 do 31.10.2023
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 25.05.2021 11:00
Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2021 16.04.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016