Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklotrasa „Klanečná-Veselice-Horní Papšíkov-Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 29.05.2024 08:00
Rekonstrukce MVN na pozemku p.č.909 v k.ú. Mírovka
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 29.05.2024 08:00
Rekonstrukce MVN p.č.17 v k.ú. Poděbaby
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2024 28.05.2024 08:00
Chodník na pozemcích parc .č. 632/3 a 632/17, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 27.05.2024 08:00
Místo pro přecházení, chodník v křižovatce ulic U rybníčku, Rozkošská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 27.05.2024 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod od 1.1.2025 do 31.12.2025
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 11.06.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016