Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava hřiště Šmolovy
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 26.05.2020 08:00
Oprava komunikace Pobřežní
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 20.05.2020 08:00
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Zadáno 06.05.2020 22.06.2020 08:00
Návrh liniové výsadby v k. ú. Havlíčkův Brod, Návrh liniové výsadby v k. ú. Perknov
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2020 15.05.2020 08:00
Úsekové měření, ORP Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.04.2020 15.05.2020 08:00
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 22.04.2020 12.05.2020 08:00
Veřejné osvětlení ulice Pod Letištěm, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 17.04.2020 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod v období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 28.04.2020 11:00
Denní stacionář Na Výšině, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 25.03.2020 08:00
Oprava asfaltové plochy a chodníku ZŠ Konečná
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 19.03.2020 08:00
Most přes Sázavu u RICO – dopravně inženýrská opatření
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 17.02.2020 08:00
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Zrušeno 05.02.2020 09.03.2020 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 19.02.2020 08:00
Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 03.02.2020 21.02.2020 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky v 1. NP ZŠ Štáflova
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 18.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016