Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úpravy veřejného prostoru KODUS, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2021 07.10.2021 08:00
Stezka k židovskému hřbitovu p.č. 900/15, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 30.09.2021 08:00
Oprava komunikace, Vlkovsko
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2021 22.09.2021 08:00
Výměna střešní krytiny nad II. NP – hlavní budova + zasedací místnost, V Rámech 1855, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 26.08.2021 08:00
Vodovod Občiny, Veřejné osvětlení Občiny, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Vyhodnoceno 09.08.2021 27.08.2021 08:00
Stavební úpravy místní komunikace Kyjovská, přeložka kanalizace, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Zadáno 28.07.2021 13.08.2021 10:00
Úsekové měření I/38 Svatý Kříž, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 27.07.2021 08:00
Oprava části chodníku ulice Beckovského, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 21.07.2021 08:00
Oprava části chodníku ulice Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 21.07.2021 08:00
Havlíčkův Brod – SSZ na křižovatce Masarykova - Havlíčkova
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 25.06.2021 08:00
Výstavba autobusové zastávky a chodníku u hřbitova, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 16.06.2021 08:00
Klimatizace v objektu Pražská čp. 2954, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 14.06.2021 08:00
Základní škola Konečná – oprava sportovních povrchů
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 17.05.2021 08:00
Lokalita Na Nebi – demolice, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2021 17.05.2021 08:00
Malé vodní nádrže v Perknově
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 13.05.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››