Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce bytu v čp. 53, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2019 09:46:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje zprávu z prohlídky místa plnění, která obsahuje upřesňující informace k zakázce, které nemění předmět díla


Přílohy
- zpráva z prohlídky.doc (54.00 KB)