Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska
Odesílatel Eva Rozínková
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2014 13:42:50
Předmět Dodatečná informace č. 2

Oprava průvodního textu u dodatečné informace č. 1
"Z důvodu administrativní chyby v soupisech prací došlo k opravě zadávací dokumentace. Aktuální znění naleznete v příloze."