Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska
Odesílatel Eva Rozínková
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2014 13:30:03
Předmět Dodatečné informace č. 1

Z důvodu administrativní chyby v soupisech prací došlo ke změně kvalifikačních požadavků v rámci zadávací dokumentace. Aktuální znění naleznete v příloze.


Přílohy
- soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ALEJE OPŽP - oprava, dodatečná informace č. 1.zip (51.74 KB)
- dodatečná informace č. I OPŽP aleje.doc (65.50 KB)