Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.11.2016 07:16:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě požadavku jednoho z dodavatelů město poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. II


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č.2.docx (46.17 KB)
- vysvětlení zadávací dokumentace č.2.docx (46.17 KB)