Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Konečná-oprava fasády
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2016 15:24:01
Předmět Dodatečné informace č. I

Dodatečnou informací včetně přílohy (tabulka EXCEL) zadavatel upřesňuje a doplňuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zároveň prodlužuje termín pro podání nabídek a to do 6.9.2016 do 08:00 hodin.


Přílohy
- 0123 - ŽŠ Konečná - oprava fasády 1 [zadání].xls (198.50 KB)
- dodatečná informace.doc (58.00 KB)