Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2016 12:30:22
Předmět Dodatečné informace č.III

Na základě vznesených dotazů poskytuje zadavatel všem dodavatelům dodatečnou informaci č. III, upozorňujeme, že se zároveň mění termín pro podání nabídek.


Přílohy
- dodatečná informace č. III.doc (68.00 KB)
- dodatečná informace č. III.doc (68.00 KB)