Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2016 16:39:59
Předmět Dodatečné informace č.II

Na základě vznesených dotazů poskytuje zadavatel všem dodavatelům dodatečnou informaci č. II, upozorňujeme, že se zároveň mění termín pro podání nabídek.


Přílohy
- dodatečná informace č. II.doc (78.00 KB)
- dodatečná informace č. II.doc (78.00 KB)