Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rybník Občiny na pozemku p.č.243/1 v k.ú.Poděbaby
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2016 08:01:02
Předmět Dodatečné informace č. 1

Na základě dotazu jednoho z uchazečů zadavatel poskytuje dodatečnou informaci č.1


Přílohy
- dodatečná informace č.1.doc (60.50 KB)
- dodatečná informace č.1.doc (60.50 KB)