Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2016 07:39:15
Předmět Dodatečné informace č.1

Zadavatel poskytuje všem uchazečům dodatečnou informaci č.1 a to včetně upřesněného soupisu prací, dodávek a služeb s výmazem výměr.


Přílohy
- soupis upravený.zip (462.65 KB)
- dodatečná informace č.1.doc (60.50 KB)