Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.01.2016 10:35:20
Předmět Dodatečné informace č.1

Zadavatel poskytuje dodatečnou informaci č.1 včetně příloha a zároveň touto informací mění termín pro podání nabídek.


Přílohy
- příloha dodatečné informace č. 1 - barevné řešení.pdf (2.93 MB)
- dodatečná informace č.1.doc (63.50 KB)