Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba šaten softbalového klubu, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2015 14:26:54
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel zveřejňuje dodatečnou informaci č. I a to včetně přílohy.


Přílohy
- Příloha dodatečné informace č. I.zip (1.77 MB)
- dodatečná informace č.I.doc (38.50 KB)