Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Street work out park Plovárenská, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2015 16:32:30
Předmět Dodatečné informace č.I

Dodatečná informace č.I upřesňuje zadávací dokumentaci - zejména obchodní podmínky ve znění návrhu smlouvy o dílo a rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy


Přílohy
- příloha dodatečné informace č. I, SOD-obchodní podmínky.doc (121.00 KB)
- dodatečná informace č. I.doc (60.00 KB)