Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chodník Svatý Kříž, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2015 07:59:23
Předmět Dodatečné informace č. III

Dodatečnou informací č. III se na základě žádosti jednoho z uchazečů upřesňuje výkaze výměr.


Přílohy
- příloha dodatečné informace č. III.xls (91.00 KB)
- dodatečná informace č. III.doc (63.50 KB)