Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce páteřních rozvodů TZB bytového domu čp. 2798-2800, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2015 15:17:13
Předmět Dodatečné informace č. II

Zadavatel zveřejňuje dodatečnou informaci č. II.


Přílohy
- dodatečná informace č.II.doc (60.00 KB)