Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce zdravotní techniky – bytový dům, Žižkov II, čp. 1200-1202, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2015 15:16:39
Předmět Dodatečné informace č.II

Zadavatel zveřejňuje dodatečnou informaci č. II.


Přílohy
- dodatečná informace č.2.doc (59.50 KB)