Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce páteřních rozvodů TZB bytového domu čp. 2798-2800, Havlíčkův Brod
Odesílatel Eva Rozínková
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2015 13:19:26
Předmět Dodatečné informace č.1

Město Havlíčkův Brod zjistilo nesrovnalosti v projektové dokumentaci „Rekonstrukce páteřních rozvodů TZB bytového domu čp. 2798-2800, Havlíčkův Brod“ v následujících bodech:
Ve výkazu výměr chyběly položky řešící:
- likvidaci nebezpečného odpadu – vláknocement (azbest),
- chemické WC pro potřeby obyvatel rekonstruovaného bytového domu,
- protipožární armaturu na vnitřním plynovodu.
Jako přílohy dodatečné informace č. I zveřejňujeme:
1/ doplněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
2/ výkres ZTI.11,
3/ výkres ZTI.15,
4/ technická zpráva a
5/ požárně bezpečnostní řešení.
Žádáme všechny dodavatele, aby při ocenění použili soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s dodatečnou informací č. I.
Dle § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do 16.března 2015 do 10:00 hodin.


Přílohy
- ZTI 15_plynovod_axonometrie.pdf (235.01 KB)
- ZTI 11_plynovod_půdorys 1NP.pdf (135.34 KB)
- zpráva ZTI_úprava 2015.pdf (96.09 KB)
- PBŘ_BD Pražská 2798_2800_úprava 2015.pdf (119.79 KB)
- Rozpočet BD Pražská 2798-2800 HB slepý_úprava 2015_final.xlsx (78.50 KB)
- dodatecna_informace_1_Prazska.doc (59.50 KB)