Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce zdravotní techniky – bytový dům, Žižkov II, čp. 1200-1202, Havlíčkův Brod
Odesílatel Eva Rozínková
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2015 13:09:49
Předmět Dodatečné informace č. 1

Město Havlíčkův Brod zjistilo nesrovnalosti v projektové dokumentaci „Rekonstrukce zdravotní techniky – bytový dům, Žižkov II, čp. 1200-1202, Havlíčkův Brod“ v následujících bodech:
Ve výkazu výměr chyběly položky řešící:
- likvidaci nebezpečného odpadu - vláknocement (azbest),
- chemické WC pro potřeby obyvatel rekonstruovaného bytového domu.
Jako přílohu dodatečné informace č. I zveřejňujeme doplněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a žádáme všechny dodavatele, aby při ocenění použili soupis v souladu s dodatečnou informací č. I.
Dle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do 16.března 2015 do 10:00 hodin.


Přílohy
- položkový rozpočet.xlsx (66.29 KB)
- dodatecna_informace_1.doc (59.50 KB)